Nieuwsbrief juni 2018

Fijn nieuws
Wat zien we allemaal heerlijke zonnige foto's voorbij komen de laatste weken. Wij willen vanuit Oeganda iedereen alvast een fijne zomer(-vakantie) toewensen!
Wij zitten hier nog even in het gewone ritme. De volgende vakantie begint hier pas op 24 augustus.
Na een aantal hectische maanden zijn we hier in een wat rustiger vaarwater terecht gekomen.
Daarom een iets kortere nieuwsbrief dan de afgelopen maanden.

Fijn nieuws
We hebben wel wat fijn nieuws!
In januari 2019 zorgen we alweer 10 jaar voor onze kinderen. En hoewel ze in Home Sweet Home opgroeien zijn wij hun ouders en voeden we hen op als onze kinderen. Wij zijn hun Papa en Mama.
We vonden het wel eens tijd worden om dit ook op papier te zetten. De bevestiging voor de kinderen dat ze ook op papier bij ons horen en dat ze een veiliger gevoel krijgen. Het gevoel dat ze echt bij ons horen en dat we hen nooit in de steek zullen laten.
Adoptie is door geld gebrek niet mogelijk maar het stapje daarvoor, fosteren, wel. De papieren liggen nu allemaal bij de rechtbank.
In realiteit gaat er niet veel veranderen, maar we hopen dat het de kinderen het gevoel geeft dat ze echt bij ons horen en we één familie zijn.
We willen dit op het 10 jarig jubileum in januari bekend maken aan de kinderen dus nog even sssssst!


Internaat
Internaat
Sinds de vorige schooltermijn slapen vier van onze kinderen op hun school. Ze zitten nu in het examen jaar en dan hebben ze ook in de avond en weekend bijles. In de vakanties zijn ze gewoon thuis. Het vorige termijn moesten ze heel erg wennen. Voor het eerst zo lang van huis en in een andere armere omgeving. Toen we ze onlangs zagen waren we heel blij om te zien dat ze nu gewend zijn en dat ze allemaal straalden. Nog een aantal maanden en dan is het alweer tijd voor hun examens en de beslissing wat ze hierna willen gaan doen.


Meet en Greet
Meet and Greet in Nederland
Van 21 september tot 8 oktober ben ik in Nederland om onze sponsoren te bezoeken. We zullen dan ook weer een ‘Meet and Greet’ organiseren. Het bestuur en ik zouden het erg leuk vinden om u daar te ontmoeten! Dit zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 6 oktober in Houten (Utrecht). De exacte locatie en het tijdstip zullen we communiceren zodra dit bekend is. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Zou u ons z.s.m. kunnen laten weten of u het leuk vindt te komen en met hoeveel personen? aanmelden kan door een kort mailtje te sturen naar info@homesweethomeuganda.nl.
Verder bezoek ik u ook graag om een presentatie te geven in uw kerk, school of organisatie. Als u het leuk vindt dat ik naar u toe kom laat het me dan weten via bovenstaand e-mail adres.
Ik hoop u allemaal weer eens te zien!


Farm 2
De zorgboerderij

farm 3Eline is in Nederland en daarom hebben wij de afgelopen weken het werk op de boerderij van haar overgenomen. Er zijn drie varkens bevallen. Helaas zijn alle biggetjes van 1 varken overleden omdat ze te vroeg geboren werden. Alle andere baby’s doen het erg goed.
We hebben ook de vloer in de stal van de koeien kunnen verbeteren zodat de koeien in het regenseizoen niet meer in de modder staan en er meer plaats voor ze is.
Na een korte vakantie zijn de kinderen weer lekker aan het werk en op ontdekking op de boerderij. We hebben bijna alles geoogst en beginnen het land nu weer klaar te maken voor het zaaien in het volgende seizoen.
Farm 1


Dag van het Afrikaanse kind
Dag van het Afrikaanse kindZenon heeft met de gemeente en vele andere projecten onlangs de dag van het Afrikaanse Kind georganiseerd in ons district. Deze dag is in het verleden in het leven geroepen omdat op 16 juni 1976 duizenden schoolkinderen in Zuid-Afrika de straat op gingen om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd met harde hand door de regering neergeslagen met meer dan 100 doden tot gevolg. Om deze kinderen te herdenken en om Afrikaanse kinderen in het algemeen te helpen aan beter onderwijs en leefomstandigheden heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot dag van het Afrikaanse kind. De dag ging gepaard met o.a. veel zang en dans.

 

 


Van het bestuur
Onlangs hebben we in het bestuur afscheid genomen van Dorethe Dekkers en Bea Verhaar. Zij hebben beiden besloten om te stoppen met het werk voor de stichting. Wij hebben hen in de laatste vergadering al persoonlijk bedankt voor hun inzet voor Home Sweet Home de afgelopen jaren, maar doen dat bij deze nogmaals. Wij vinden het fijn dat zij beiden Home Sweet Home op de voet blijven volgen.
We zijn heel blij u te kunnen vertellen dat we ook weer drie nieuwe bestuursleden hebben mogen begroeten.

Voorzitter Ton VroeijenstijnTon Vroeijenstijnheeft het voorzitterschap van Stichting Home Sweet Home op zich genomen. Met o.a. een brede kennis en werkervaring op het gebied van hoger onderwijs met/in diverse Afrikaanse landen waaronder ook Oeganda en eerdere ervaringen met ontwikkelingswerk zal hij het bestuur van Home Sweet Home leiden.

 

 

 

 


Herma MoerkerkenHerma Moerkerken zal met haar achtergrond in de communicatie haar focus binnen HSH vooral gaan richten op de communicatie, het contact met sponsoren en fondsenwerving.

 

 

 

 
Corine van KrimpenCorine van Krimpen is ook toegetreden als bestuurslid en is tevens tante van Eline. Corine is het afgelopen jaar al nauw betrokken geweest bij de ondersteuning van het werk van Eline op de farm en zal dat nu als bestuurslid voor heel Home Sweet Home gaan doen.

 

 Hartelijk dank voor het lezen van onze nieuwsbrief en uw interesse in en steun voor onze kinderen!
Suzan, Zenon en alle kinderen van Home Sweet Home

 Banner Meet en Greet: clipartxtras.com