Help ons Fiscale aftrekbaarheid Giften

Giften zijn fiscaal aftrekbaar

Stichting Home Sweet Home kent de ANBI-status. ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze status is door de Nederlandse Belastingdienst toegekend. Door deze toekenning kunnen giften aan Home Sweet Home een aftrekpost zijn in uw jaarlijkse belastingaangifte. Dit geldt voor zowel particulieren als voor bedrijven.

Dit betekent dat als u bijvoorbeeld € 100 euro schenkt aan Home Sweet Home, u er via de belastingdienst, weer een deel van terug kunt krijgen. Hoeveel precies is afhankelijk van uw persoonlijke situatie (uw inkomen), maar varieert zo ongeveer tussen de € 30 en € 50.

Dus een gift van € 100 kost u 'maar' (bijvoorbeeld) tussen de € 70 en € 50. Of anders gezegd, het kost u 'maar' € 100 om Home Sweet Home met een bedrag tussen de € 140 en € 200 te ondersteunen.

Er worden door de belastingdienst 2 soorten schenkingen onderscheiden:

Periodieke gift

Een periodieke gift aan Home Sweet Home is altijd volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U doet de periodieke gift voor minimaal 5 jaar.
  • U hebt de periodieke gift laten vastleggen in een schriftelijke overeenkomst met Home Sweet Home.

Indien u deze overeenkomst in tweevoud invult en terugstuurt naar het secretariaat van Home Sweet Home, dan ontvangt u binnen enkele dagen een bevestiging. Vanaf dat moment zijn uw giften volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Adres Secretariaat Home Sweet Home: Buiswater 3, 3991 MZ Houten

Afbeelding
Gewone gift

Gewone gift

Bij een gewone gift gaat u geen verbintenis aan van minimaal 5 jaar. U kunt zelf bepalen of, hoeveel en wanneer u geld overmaakt aan Home Sweet Home. De keerzijde daarvan is dat de belastingaftrek van uw gift beperkt is. Alleen het meerdere boven een bepaald bedrag, het zogenaamde 'drempelinkomen', is dan aftrekbaar. Deze drempel bedraagt 1% van uw inkomen.

Bijvoorbeeld: uw jaarinkomen is € 30.000. Dan zijn giften aftrekbaar als deze meer bedragen dan € 300. U mag wel eventuele giften (aan andere ANBI-instellingen) bij elkaar optellen, om boven die € 300 uit te komen. Mocht het totaal aan giften € 400 bedragen, dan mag u € 400 - € 300 = € 100 als aftrekpost voor de belasting opvoeren.

Bedrijven
De aftrekbaarheid van de gift geldt niet alleen voor particulieren, maar ook voor bedrijven. Deze kunnen de gift aftrekken van de belastbare bedrijfswinst.

Tot slot

Bovengenoemde uitleg is een samenvatting van de wet- en regelgeving op dit gebied. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.

Mocht u overwegen om Home Sweet Home voor langere tijd te blijven ondersteunen, dan is een periodieke gift de beste keuze. Niet alleen voor u (u bent goedkoper uit), maar ook voor Home Sweet Home (meer zekerheid op de langere termijn). Maar ook als u liever geen verplichting aangaat voor de lange termijn, zijn wij uiteraard heel blij met uw bijdragen.

Wij doen ons uiterste best bovengenoemde informatie volledig en up-to-date te houden. Toch kan het voorkomen dat wetgeving verandert en wij deze informatie nog niet hebben kunnen verwerken. Daarom kan aan de informatie op deze pagina geen rechten worden ontleend.

Naar overzicht
Afbeelding