Een warm en veilig thuis Pleeggezin

Ieder kind heeft recht op een warm en veilig thuis.

Home Sweet Home biedt zorg aan een vast pleeggezin van vijftien kinderen. Op deze manier blijven we kleinschalig en kunnen de kinderen in een gezinssituatie opgroeien. De kinderen wonen sinds 2009 bij Home Sweet Home en hebben Zenon en Suzan als pleegouders. Al onze kinderen kunnen door traumatische gebeurtenissen niet meer bij hun ouders wonen of zijn te vondeling gelegd. De achtergronden van de kinderen zijn heel verschillend, maar ze hebben allemaal een moeilijke tijd meegemaakt voordat ze bij ons terecht kwamen. Veel kinderen zijn achtergelaten en hebben psychische en/of medische problemen, zoals HIV. We vangen ook kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking op.

Deze kinderen zijn vaak niet welkom in andere kinderhuizen. Samen met de lokale medewerkers krijgen de kinderen de mogelijkheid om op te groeien in een christelijke woonomgeving, met respect voor de Oegandese cultuur en tradities. Over de jaren is de zorg veranderd. De kinderen zijn gegroeid en zijn tieners en jongvolwassenen geworden. Het accent van de zorg is verschoven van zorgen en helpen naar coachen en ondersteunen. Door goede scholing en het volgen van een vervolgopleiding, kunnen zij zelfstandig een toekomst op gaan bouwen.

Schoolgeld is duur in Oeganda. Wil je onze kinderen ondersteunen? Word dan vriend van Home Sweet Home, dit kan al voor 5 euro per maand.

Naar overzicht
Coachen en ondersteunen