Het Bestuur Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Home Sweet Home is voor al uw vragen, opmerkingen etc. bereikbaar via het contactformulier.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meer informatie over de beschikbare functies vindt u op onze website in het menu 'vacatures'.

Ons bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Afbeelding 3103

Anna van der Kooij

Voorzitter
Afbeelding 3104

Rosalie Buizer

Secretaris
Afbeelding 3105

Kees Botter

Penningmeester
Afbeelding 3111

Lianne de Goede

Fondsenwerver
Afbeelding 3107

Judo Tempelaars

Algemeen bestuurslid