Het Bestuur Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Home Sweet Home is voor al uw vragen, opmerkingen etc. bereikbaar via het contactformulier.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meer informatie over de beschikbare functies vindt u op onze website in het menu 'vacatures'.

Ons bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Afbeelding 2959

Anna van der Kooij

Voorzitter
Afbeelding 2960

Rosalie Buizer

Secretaris
Afbeelding 2961

Tobias Tanis

Penningmeester
Afbeelding 2968

Lianne de Goede

Fondsenwerver
Afbeelding 2962

Karin van de List

Algemeen bestuurslid
Afbeelding 2963

Judo Tempelaars

Algemeen bestuurslid