Afbeelding

Het Bestuur Bestuursleden

Het bestuur van Stichting Home Sweet Home is voor al uw vragen, opmerkingen etc. bereikbaar via het contactformulier.
Wij zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Meer informatie over de beschikbare functies vindt u op onze website in het menu 'vacatures'.

Ons bestuur bestaat uit de volgende vrijwilligers:

Afbeelding 2798

Anna van der Kooij

Voorzitter
Afbeelding 2799

Rosalie Buizer

Secretaris
Afbeelding 2800

Tobias Tanis

Penningmeester
Afbeelding 2807

Lianne de Goede

Fondsenwerver
Afbeelding 2801

Karin van de List

Algemeen bestuurslid
Afbeelding 2802

Judo Tempelaars

Algemeen bestuurslid