In samenwerking met Wilde Ganzen Farming God's Way

Farming god's way

Op Home Sweet Home wordt gewerkt volgens de Farming God’s Way principe. Dit is een methode waarbij liefdevol omgegaan wordt met de natuur. Er wordt niet diep in de grond geploegd en op de bodem wordt een laag van bladeren en plantenresten gelegd. Deze manier van farming en goede zorg voor de bodem biedt voordelen zoals: het voorkomen van erosie en het vasthouden van voldoende water waardoor planten beter beschermd zijn tegen ongedierte en ziektes.

Voedselzekerheid voor 35 gezinnen via Farming Gods Way

Samen met Wilde Ganzen is het project ontstaan om 35 gezinnen op te leiden in Farming Gods way. Met als doel deze gezinnen zelfredzaam te maken. Het Buikwe district is een agrarisch gebied. De grond is hier zeer vruchtbaar en er groeien cassave, groene bananen, zoete aardappel, mais en bonen.

Voedselzekerheid voor 35 gezinnen
moeders zelfredzaam maken

Omdat veel moeders alleenstaand zijn en niet genoeg inkomen hebben, krijgen de kinderen niet voldoende voedingsstoffen binnen om goed te kunnen groeien. Er is hongersnood en veel ondervoeding. Met dit project hopen wij de moeders zelfredzaam te maken door hun eigen voedsel te kunnen verbouwen op een natuurlijke manier die goed werkt.

Afbeelding