Stagiaires en vrijwilligers Penningmeester gezocht


Home Sweet Home is een stichting die zich richt op kansarme kinderen in Oeganda. Home Sweet Home ziet het als haar missie om kinderen met een fysieke beperking of ontwikkelingsstoornis te helpen. Door te voorzien in de meest essentiële levensbehoeften, onderwijs op maat te bieden en voorlichting te geven binnen de gemeenschap, streeft Home Sweet Home ernaar om kinderen een toekomstperspectief te bieden en de lokale bevolking te ondersteunen.

Om de doelstellingen te realiseren, beheert HSH: - Het kindertehuis - Vincent's Fysiotherapie - De zorgboerderij - Het ondervoedingsproject Home Sweet Home is op korte termijn op zoek naar een penningmeester op vrijwillige basis. De penningmeester maakt deel uit van een betrokken en enthousiast bestuur in Nederland. Momenteel bestaat het team uit 5 leden. We vergaderen 6 keer per jaar. Als bestuurslid ben je nauw betrokken bij de doelstellingen van Home Sweet Home. Je bent direct van betekenis voor het realiseren van de verschillende projecten in Oeganda.

Onder de taken van de penningmeester valt o.a.:

  • het opstellen van de maandelijkse begroting
  • het controleren van de maandelijkse afrekening
  • het maken van een financieel jaarverslag;
  • het verantwoorden van de uitgaven binnen de projecten in Oeganda, in samenwerking met Suzan en Zenon.

Heb je interesse?

Neem dan graag uiterlijk 6 maart contact op via info@homesweethomeuganda.nl